Bloog Wirtualna Polska
Są 1 273 033 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zostaw po sobie ślad.....będzie mi miło. “Fotografując staraj się pokazać to czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył.” - Robert Bresson

Zdjęcia w galeriach.


Sanktuarium Niepokalanej Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym - miejsce uwięzienia Pryma

niedziela, 30 maja 2010 20:03

 

PICT0323.JPG 

 

 PICT0322.JPG

 

 

 PICT0321.JPG


Wikipedia.....
Stoczek Klasztorny.....

Sanktuarium Maryjne....

 

 PICT0310.JPG

 

 

PICT0391.JPG

 

 

PICT0342.JPG

 

Przypomniałam  sobie o tym miejscu szukając innych informacji już kiedyś były te zdjęcia publikowane na garnku ale tam wstecz nikt prawie nie zagląda więc tutaj dodałam ponownie w kategorii kościoły    - byłam w tym Sanktuarium dwa  lata temu to piękne miejsce , zieleń, cisza i spokój. Sanktuarium Maryjne w  Stoczku Klasztornym położone jest na ziemi Warmińskiej to bardzo daleko od mojej miejscowości. Początkami swego istnienia sięga średniowiecza czyli czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku. Stara tradycja głosi , że pewien że pewien misjonarz zawiesił na wysokim dębie małą figurkę Madonny. Wykonana była " jakby z kości słoniowej " i przedstawiała M. B. Bolesną z pochyloną głową i śladami łez na pięknym ale  smutnym obliczu. Po licznych wojnach i     epidemiach , zapomniana figurka została znaleziona  przez dwie dziewczynki grabiące siano było to około XVI wieku. Powiadomiony o tym wydarzeniu ks. Proboszcz z Kiwit  udał się z procesją we wskazane miejsce, przenosząc uroczyście figurkę do kościoła. Podobizna Matki Boskiej jednak w przedziwny sposób wracała na swoje miejsce. Za czasów bpa warmińskiego Stanisława Hozjusza proboszcz parafii Kiwity , do której należał Stoczek , zbudował dla znalezionej figurki kaplicę. W okresie reformacji kaplicę sprofanowano , a figurka została zniszczona. Pomimo to w dalszym ciągu stanowiła miejsce szczególnego kultu NMP.                                                                                              

 

 PICT0355.JPG

 

 

PICT0369.JPG

 

 PICT0359.JPG

 


Powstanie Sanktuarium ( w dzisiejszej formie ) związane jest z sytuacją polityczną Polski XVII wieku ( wojny z Rosją, Turcją i Szwecją ) oraz z pobożnością maryjną Biskupa Mikołaja Szyszkowskiego ( 1633 - 1643 ). Widząc jak bardzo ucierpiała jego diecezja od protestanckich Szwedów oraz jak niepewnym okazał się rozejm Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązał się zbudować we własnej diecezji świątynię ku czci Matki Bożej , jeżeli nastanie upragniony pokój. 12 września 1635 roku w Sztumskiej Wsi zawarto ze Szwedami 26- letni rozejm. Bp Mikołaj Szyszkowski wypełniając ślub zbudował w latach 1639 - 1641 okrągłą świątynię z kopułą , na wzór rzymskich bazylik, jako dar dla Królowej Pokoju. W 1640 roku sprowadził z Rzymu kopię obrazu Matki Bożej " Salus Populi Romani ". Za rządów bpa Michała Radziejowskiego, słynący cudami obraz przykryto srebrną sukienką, która była wotum za zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem. Świątynia została konsekrowana przez bpa Andrzeja załuskiego 16 lipca 1700 roku. W latach 1708 - 1711 otoczono ją czteroskrzydłowymi krużgankami z narożnymi kaplicami: św.Kajetana , Nepomucena, Walentego i św. Krzyża.

 

 PICT0387.JPG

 

 

PICT0388.JPG

 

 

PICT0386.JPG

 


Sklepienia krużganków pokryte jest polichromią o tematyce starotestamentowej tak podziwiałam te malowidła , że zawsze byłam na końcu wycieczki, zostało wykonane przez Macieja Meyera z Lidzbarka w 1736 roku a Stacje Męki Pańskiej wykonał rzeźbiarz tyrolski Krzysztof Perwanger w 1742 roku. Troskę o Sanktuarium powierzono oo. Franciszkanom z Barczewa , którym bp Mikołaj Szyszkowski zbudował drewniany klasztor.  Wkrótce  okazał się za mały i w 1666 roku , w 700 rocznicę Chrztu Polski , bp warmiński Jan  Wydżga zbudował nowy , murowany klasztor. Wiele tysięcy pielgrzymów corocznie nawiedzało Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku. Dokonywało się tutaj wiele cudów , głównie uzdrowień, obejmujące choroby śmiertelne i nieuleczalne : epilepsje, bóle głowy, schorzenia oczu, przywrócenie słuchu, wzroku , władzy w nogach oraz uwolnienia od zarazy. O wyborze Stoczka na miejsce świątyni M. B. Pokoju zadecydowało cudowne uzdrowienie chorego synka burmistrza Lidzbarka - Szymona Saphuna.

 

PICT0412.JPG

 

 

PICT0400.JPG

 

 

PICT0396.JPG

 

 

PICT0345.JPG

 

 

PICT0390.JPG

 

 


W okresie zaborów świątynia w stoczku przechodziła różne koleje losu. Był nawet okres ok.15 lat kiedy w Sanktuarium nie odprawiano Mszy św. Było ono zamknięte ( 1826 rok). Ruch pielgrzymów jednak trwał dalej. Ponowny rozkwit Sanktuarium rozpoczyna się od 1841 roku . W wieku XIX i na początku XX klasztor służył jako dom rekolekcyjny. Ruch był tak duży , że nadbudowano jedno piętro ( ok. 1909 roku ). Po zakończeniu II wojny światowej Stoczek wraz z Warmią wrócił do Polski. Stoczek to przede wszystkim Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju . Jednakże dodatkowym walorem , podkreślającym wyjątkowość tego miejsca jest przyroda, a w szczególności piękny ogród przyklasztorny , ostoja ciszy i spokoju- miejsce , które sprzyja zadumie nad nieprzemijającymi wartościami. Misją tego miejsca jest szerzenie orędzia pokoju i pojednanie między narodami, przekazywanie dziedzictwa prymasowskiego. Jest to duży potencjał , lecz niedostatecznie wykorzystany ze względu na ograniczone możliwości . Dlatego konieczne są liczne remonty,np. pięknych zabytkowych fresków w krużgankach , organów, przebudowa klasztoru , budowa domu pielgrzyma, aby móc godnie przyjmować pielgrzymów, turystów: miejsce to cieszy się coraz to większym zainteresowaniem.

 

 PICT0399.JPG

 

 

PICT0397.JPG

 

 

 PICT0353.JPG

 


Ze względu na wyjątkowość sanktuarium oraz genezę powstania świątyni i klasztoru , rozpoczęto starania o uznanie całego obiektu za Pomnik Historii. status taki nadaje Prezydent RP. Dziś odbywają się tutaj okolicznościowe koncerty oraz plenery malarskie , rekolekcje , dni skupienia, wiele ludzi szuka w tym miejscu wyciszenia , próbuje odpocząć od codziennego zgiełku , odnaleźć sens życia. Opiekunami Bazyliki w Stoczku od 1957 roku są Księża Marianie, którzy przez wiele lat mozolnie remontowali klasztor i kościół po zniszczeniach , dewastacjach i grabieżach wojennych. Długo przygotowywano się do koronacji cudownego obrazu NMP Matki Pokoju , której dokonał uroczyście papież Jan Paweł II na Jasnej Górze 19 czerwca 1983 roku . W roku 2008 obchodzono tam 25 - tą rocznicę tego wielkiego wydarzenia.

 

PICT0375.JPG

 

 

page.jpg

 

 

PICT0381.JPG

 


Dla sanktuarium w Stoczku to była historyczna chwila bo któż mógłby się spodziewać , że do realizacji testamentu biskupa Szyszkowskiego , fundatora sanktuarium , włączy się Ojciec Święty Jan Paweł II. Akt koronowania obrazu doskonale wpisuje się w pragnienie fundatora sanktuarium stoczkowskiego, który w 1641 roku nad bocznymi drzwiami kościoła kazał wykuć w kamieniu słowa: " Na chwałę Bogu Wszechmogącemu i Najczcigodniejszej Matki Dziewicy (...) Mikołaj Szyszkowski biskup warmiński , wierny ślubowaniu, w miejscu bardzo sławnym starodawną czcią i kultem Najświętszej Dziewicy oraz słynącym cudami, Sanktuarium to zbudował od fundamentów i poświęcił , aby zawsze wielbiły Ją tu jako Matkę pokoju wszystkie pokolenia".

 

PICT0404.JPG

 

 

PICT0405.JPG

 

 PICT0410.JPG

 

 

Podczas uroczystej Mszy Świętej na Jasnej Górze Jan Paweł II nałożył korony na głowę Jezusa i Maryi z cudownego obrazu Matki Pokoju ze Stoczka. Kilkadziesiąt tysięcy wiernych z diecezji warmińskiej wzięło udział  w tym doniosłym wydarzeniu. Z radością i dumą patrzyli jak Ojciec Święty nakładał korony na obraz czczony na Warmii już od XVII wieku. W czasie koronacji Jan Paweł widząc różaniec - wotum wiszący na obrazie zapytał czyj on jest , a gdy usłyszał , że ofiarował go Więzień Stoczka , ks.kard. Stefan  Wyszyński , podarował także od siebie różaniec mówiąc " wyproście pokój dla całej ziemi ". Po koronacji obraz powrócił do Stoczka.

 

PICT0425.JPG

 

 

PICT0417.JPG

 

 PICT0424.JPG

 

Wielkim czcicielem Bożej Matki i dobrodziejem Stoczka był Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński. Internowany przez władze komunistyczne i uwięziony w opuszczonym i zimnym klasztorze ( 1953 - 1954 rok ) w dniu 8 grudnia 1954 roku złożył Akt osobistego Oddania się Matce Bożej , który później rozszerzył na cały naród w postaci Ślubów Jasnogórskich . Tutaj , w Stoczku dojrzewała w Nim myśl o Wielkiej Nowennie przed Milenium Chrztu Polski. W 1977 roku złożył także prymasowskie votum - bursztynowy różaniec .W klasztorze mieści się " Izba Pamięci " ku czci Prymasa , cela więzienna , a w kościele znajduje się płaskorzeźba wykonana z brązu , której fundatorem jest Prymas Polski Kardynał Józef Glemp.

 

PICT0431.JPG

 

 

PICT0432.JPG

 

 

PICT0439.JPG


Papieska koronacja potwierdziła , trwający od 350 lat , żywy kult Matki pokoju i jeszcze bardziej go umocniła. Wymowa koronowania obrazu osobiście przez Jana Pawła II , Posłańca pokoju we współczesnym świecie, jest niezwykle głęboka. Potwierdza aktualność modlitwy o pokój dla udręczonej ludzkości , wskazuje także na potrzebę takich miejsc jak stoczkowskie sanktuarium  - obraz pokoju - aby w nich każdy szukający pokoju człowiek mógł w ciszy i skupieniu , przy Matce Pokoju , odnaleźć pokój serca. Matka Pokoju ze Stoczka wzywa do pojednania z Bogiem i nas między sobą , które jest jedyną drogą ku trwałemu pokojowi w naszej ojczyźnie i na całym świecie.......... Księża Marianie opiekunowie Sanktuarium Matki Bożej Pokoju.

 
PICT0409.JPG

 

 

 

 ARNEK.PL  YOUTUBE  FACEBOOK.M  SAMO ŻYCIE  SLAJDZIK FB.SKARBY

      


Podziel się

komentarze (7) | dodaj komentarz

Mija miesiąc od tej tragedii..............Tomek Buchalik.

piątek, 28 maja 2010 16:01

Artykół powiększ .....

GARNEK .PL
                               YOU TUBE             Poprzedni wpis i album....


Podziel się

komentarze (2) | dodaj komentarz

Wycieczka emerytów z Jaśkowic...........

piątek, 28 maja 2010 8:50

 

 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/5.6
Exposure
1/320s
ISO
100
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/5.6
Exposure
1/320s
ISO
100
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/5.6
Exposure
1/320s
ISO
100
 

 
Camera
DSC-H50
Focal Length
13.7mm
Aperture
f/4
Exposure
1/400s
ISO
100
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
13.7mm
Aperture
f/4
Exposure
1/400s
ISO
100
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
13.7mm
Aperture
f/4
Exposure
1/400s
ISO
100

 W tej restauracji mieliśmy już gościć miesiąc wcześniej ale z powodu alarmu powodziowego w miesiącu maju wycieczka została odwołana. Odbyła się dopiero w czerwcu ale musiałam zmienić wpis i dlatego jest opublikowana miesiąc wcześniej.... Tu mieliśmy do skonsumowania zamówiony obiad, kawę z ciastkiem i barszczyk z krokietem - wszystkim chyba smakowało. Po obiedzie właśnie kto był chętny miał się spacerkiem przejść na pobliską górkę - święte miejsce ( Jasna Górka szukaj  notki w czerwcu ) ale pani w restauracji powiedziała , że można tam dojechać autobusem ( znaki mówią inaczej ) więc problem został rozwiązany.........ale i tak dwie panie z wycieczki przyszły tam pieszo - bo autobus im odjechał podziwiam - szły od restauracji 45 minut jak opowiadały...oj to już nie dla mnie.

 

 

 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/3.2
Exposure
1/60s
ISO
100Wystrój restauracji bardzo ciekawy moją uwagę przykuły pięknie spięte w holu firany chociaż same witraże też by były ciekawe - ale widać je doskonale z zewnątrz. Najciekawsze jest to , że w tej restauracji spotkałam się z chrzestną artystki ........ kiedy siedząc przy stoliku dzwoniłam do Grecji nie mogła uwierzyć słysząc wszystkie trzy przez telefon - Natalkę , Beatę i Bożenę.....ale uwierzyła bo pozostała pamiątkowa fotografia. A do tego spotkania doszło tylko przez przypadek bo Beata  pracuje w tej restauracji  jako kelnerka - ja dowiedziałam się o tym dopiero  dzień wcześniej kiedy to na gg napisała mi że się jutro spotkamy ...jak to jutro ..jutro to ja jadę na wycieczkę ....no właśnie bo ja będę cie obsługiwać....itd....? Miłe są takie spotkania tym bardziej że jakiś czas żeśmy się nie widziały.

 

 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/2.7
Exposure
1/40s
ISO
160
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/2.7
Exposure
1/40s
ISO
160
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/2.7
Exposure
1/40s
ISO
160

 

 

  


 

 

 

 
Camera
DSC-H50
Focal Length
6.1mm
Aperture
f/2.8
Exposure
1/40s
ISO
200
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
6.1mm
Aperture
f/2.8
Exposure
1/40s
ISO
200

 

 

 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/2.7
Exposure
1/40s
ISO
200

GARNEK .PL                                        YOU TUBE

  


Podziel się

komentarze (1) | dodaj komentarz

Pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie....marzec - 2010.

środa, 26 maja 2010 14:41

DSC06844.JPG

 

Życiorys w ramach przypomnienia.
Adam Mickiewicz....

 

 DSC06845.JPG

 


DO MATKI POLKI........ wiersz pisany w roku 1830
O matko Polko ! gdy  u syna twego w źrenicach błyszczy genijuszu świetność,
Jeśli mu patrzy z czoła dziecinnego dawnych Polaków duma i szlachetność ;
Jeśli rzuciwszy rówienników grono do starca bieży , co mu dumy pieje,
Jeżli słucha z głową pochyloną, kiedy mu przodków powiadają dzieje:
O Matko Polko ! źle się twój syn bawi ! klęknij przed Matki Bolesnym obrazem
I na miecz patrzaj , co Jej serce krwawi: Takim wróg piersi twe przeszyje razem!
Bo choć w pokoju zakwitnie świat cały, choć się sprzymierza rządy,ludy, zdania ,
Syn twój wyzwany do  boju bez chwały i do męczeństwa.....bez zmartwychpowstania.
Każże mu wcześnie w jaskinią samotną iść na dumanie.....zalegać rohoże,
Oddychać parą zgniłą i wilgotną i z jadowitym gadem dzielić łoże.
Tam się nauczy pod ziemię kryć z gniewem i być jak otchłań w myśli niedościgły ;
Mówią truć z cicha, jak zgniłym wyziewem, postać mieć skromną jako wąż wystygły:
Nasz Odkupiciel , dzieckiem w Nazarecie, piastował krzyżyk , na którym świat zbawił.
O Matko Polko ! ja bym twoje dziecię przyszłymi jego zabawkami bawił.
Wcześnie  mu ręce okręcaj łańcuchem ,do taczkowego każ zaprzęgać woza,
By przed  katowskim nie zbladnął obuchem ani się spłonił na widok powroza ;
Bo on nie pójdzie jak dawni rycerze, utkwić zwycięski krzyż w Jeruzalemie ,
Albo jak świata owego żołnierza na wolność orać ....krwią polewać ziemię.
Wyzwanie przyszle mu szpieg nieznajomy,walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny, a palcem boju będzie dół kryjomy, a wyrok o nim wyda wróg potężny.
Zwyciężonemu za pomnik grobowy zostaną sucha drewna szubienicy,
Za całą  sławę krótki płacz kobiecy i długie nocne rodaków rozmowy.                                                               


 DSC06846.JPG

 


Historia pomnika..........

Pomnik Adama Mickiewicza - stoi przy Krakowskim Przedmieściu, między skwerem Hoovera, a Kościołem Karmelitów. Odsłonięty został 24 grudnia 1898 roku, w setną rocznicę urodzin poety. Autorem pomnika jest Cyprian Godebski, a w jego budowę zaangażowany był m.in. Henryk Sienkiewicz Posąg odlano w brązie w pracowni P. Lippiego w Pistoi i ustawiono na cokole z granitu włoskiego z Baveno. Pomnik otoczony jest kutym w żelazie ogrodzeniem według projektu Zenona Chrzanowskiego. Władze carskie sprzeciwiały się uroczystemu odsłonięciu pomnika, więc na uroczystości nie wygłoszono żadnych przemówień; odegrano jedynie fragment z opery "Halka" Moniuszki. W czasie rewolucji 1905 spod pomnika ruszyła wielka demonstracja patriotyczna.W latach okupacji pomnik został zniszczony. W 1942 r. hitlerowcy wywieźli pomnik do Hamburga. Po wojnie odzyskano jego fragment (głowę i fragment torsu). Nowy pomnik, zrekonstruowany przez J. Szczepkowskiego i J. Trenarowskiego, odsłonięto 28 stycznia 1950 przez Bolesława Bieruta Informacja pochodzi ze strony wikia.....

Takie niebo było w ten dzień w Warszawie.

 

DSC07119.JPG

 

 

GARNEK.PL  YOUTUBE  FACEBOOK.M  SAMO ŻYCIE  SLAJDZIK FB.SKARB
Podziel się

komentarze (3) | dodaj komentarz

ORI - nowy koci nabytek w domu..............

poniedziałek, 24 maja 2010 22:06

 

 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/2.7
Exposure
1/15s
ISO
400
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/2.7
Exposure
1/15s
ISO
400
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/2.7
Exposure
1/15s
ISO
400

 


Pochodzi z tej hodowli....

 

 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/4
Exposure
1/4s
ISO
100
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/4
Exposure
1/4s
ISO
100
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/4
Exposure
1/4s
ISO
100Od przeszło tygodnia w naszym domu a raczej u wnusi jest nowa kocia lokatorka ..to kotka i ma na imię ORI jest prawie cała czarna z paroma białymi plamkami.........i od razu zaprzyjaźniła się z kocurem Rubikiem. Tak że nieraz jest bardzo wesoło bo latają po całym  domu a  kotka i Rubik bardzo się zaprzyjażnili. Wszystkie maleństwa już mają swoje domy a ostatni  kotek odjechał wczoraj ............ te dwa ostatnie maleństwa  pokażę później. Ori pochodzi z Wrocławskiej hodowli to kotka z rodowodem i kosztowała szalone pieniądze...........

 

 

 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/2.7
Exposure
1/20s
ISO
400
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/2.7
Exposure
1/20s
ISO
400
 
Camera
DSC-H50
Focal Length
5.2mm
Aperture
f/2.7
Exposure
1/20s
ISO
400GARNEK .PL
                               YOU TUBE


Podziel się

komentarze (2) | dodaj komentarz

Zdjęcia w galeriach.


środa, 22 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  3 597 193  

Czas ucieka dzień po dniu

« maj »
pn wt śr cz pt sb nd
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Zobacz co tu jest

O moim bloogu

Wszystko w jednym miejscu - nie oczom dla krytyki lecz sercu dla wspomnień.

O mnie

Starsza .......
Maria Wacławek
mariaokmar@wp.pl
Skype: MariaOkmar
gg: 6673264
    Orzesze
Mój foto blog o mojej miejscowości oraz okolicy i nie tylko o niej. Uwielbiam poznawać nowe miejsca na Ziemi, nowych ludzi, zwierzęta,rośliny i kocham kwiaty - potrafię cieszyć się każda chwilą swojego życia. To blog o moich wycieczkach , wyjazdach , spotkaniach o codziennym niezbyt ciekawym życiu a zdjęcia po prostu z życia wzięte i są mojego autorstwa . Bliższy jest Świat memu światu przy pomocy migawki aparatu. Pół wieku minęło i jeszcze troszkę, kocham moich wnuków - no i małą wnusie. Artystka Ciebie kocham też chociaż jesteś tak daleko od domu.

***************************************** ************************** Blog DKF Orzesze ************************************** ************************************** PustaMiska - akcja charytatywna ***************************************** free counters
Free counters
Facebook
Darmowe liczniki

Ulubione strony

Albumy blogowe .

BLOGI ROKU

Blogi które odwiedzam

Fotografia

Muzyka

Przepisy - kuchnia

Turystyka

Ulubione strony

Zaglądam czasami

Zamki...

***************************************** Radio ***************************************** TYLKO NAJLEPSZE BLOGI *****************************************
***************************************** ***************************************** Pierwsze uczucia, to kwiaty wiosenne,co się własną upajają wonią: Przed żywszym blaskiem jeszcze w cień się chronią i wierzą jeszcze w swe trwanie niezmienne.Po nich,ach!inne stubarwne, płomienie,znów zakwitają i za słońcem gonią:Wiedzą, że zwiędną, więc czasu nie trwonią i gaszą tylko pragnienia codzienne. ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Wołaj aż ktoś usłyszy ...Wołaj na przekór ciszy...Wołaj w świat skuty mrokiem, aż się otworzą źrenice okien...Wołaj, zaufaj sobie ...Wołaj, aż ktoś odpowie...Wołaj do śpiących ludzi, aż między nimi człowieka zbudzisz... ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Ile razem dróg przebytych ile ścieżek przedeptanych ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami.Ile listków, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień , wspólnych dążeń ile chlebów rozkrajanych pocałunków ? schodków ? książek ? oczy twe jak piękne świece a w sercu źródło promienia więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia .U twych ramion płaszcz powisa krzykliwy, z leśnego ptactwa długi przez cały korytarz przez podwórze , aż gdzie gwiazda Wenus a tyś lot i górność chmur blask wody i kamienia chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia . ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Miej nadzieję ona pomaga W niej jest siła i odwaga W niej jest szczęście czar radości Jeśli chcesz u Ciebie zagości Z nią łatwiej żyć Myśl pełną wspomnień szybciej zmyć Bo ona wypełnia drogę marzeń Ludzkich pragnień i wszystkich zdarzeń I jak chcesz zostanie już z Tobą Będzie Twych myśli drugą połową ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Przepis na miłość jest bardzo prosty: dwie łyżki dobroci, szczypta zrozumienia, trzy garście słodyczy. Można dodać jeszcze: kilka promieni słońca, parę łez szczęścia, spokój domowy i śmiech dzieci.. Zmieszać to wszystko, w jedną wielką bryłę, która pomoże nam przetrwać wszystkie życiowe burze... ***************************************** ***************************************** Gdy słońce ześle na ziemię swój blask znów myśli me płyną od nieba do gwiazd gdy barwne kwiaty się chylą do rąk podnoszę do góry wzrok Tam w niebie wysokim jest dobro i zło podziwiam obłoki nim padnie z nich grom i szukam daremnie słów, które wziął wiatr i czego mi jeszcze brak Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca gdy dzień nie dzieli a noc nas łączy troszeczkę ziemi, troszeczkę serca tego pragniemy by piękniej żyć Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba bo chmur i cieni nam już nie trzeba Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca trochę nadziei i więcej nic. ***************************************** ***************************************** Czas ucieka niczym przelewająca się przez ręce woda. Tyle chcemy zrobić, a czasu tak mało. Dlatego kochamy, nienawidzimy, Kłócimy się, godzimy Bo wiemy, że ten dzisiejszy dzień Może być tym ostatnim. Ciągle powtarzamy sobie słowa: "Carpe diem" - żyj chwilą, chwytaj dzień. Więc staramy się go łapać, Ale nie zawsze nam to wychodzi. Po kilku nieudanych próbach Rezygnujemy z dalszych. Boimy się kolejnego zawodu, Nie chcemy cierpieć, płakać. Jednak, mimo wszystko, ryzykujemy jeszcze raz... I udaje się! Złapaliśmy kolejny dzień. Dzięki temu jesteśmy szczęśliwi i wiemy, że nasze życie dzięki temu jest Jaśniejsze, piękniejsze, po prostu nasze! ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy... ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Wiersze.bej.pl *****************************************

www.garnek.pl/starsza

***************************************** ***************************************** Wycinanka ze snów Ze złotej bibułki mój świat , codziennie jak dziecko wycinam Obłoki rozwiane na wiatr, dym z komina i płotek i sad Ten świat spod dziecinnych nożyczek owiany przez zapach i blask Pełen róż ,których już nie policzę , szczęśliwy świat i czas Co dzień ,co noc gdy smutek oczy ćmi Ze strzępków barwnych wycinam własne sny Ze złotej bibułki mój świat, nieważny, niezbędny jak kwiat Świat bez trosk dobry los, małe szczęście ta wycinanka snów Co dzień ,co noc... ....ta wycinanka snów. /S.Przybylska/ ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Dodaj do Kciuk.pl ***************************************** www.michalkiewicz.pl - strona autorska Stanisława Michalkiewicza ***************************************** Polecam 990px.pl *****************************************

Szukaj a może znajdziesz

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Statystyki

Odwiedziny: 3597193
Wpisy
  • liczba: 1552
  • komentarze: 8129
Galerie
  • liczba zdjęć: 256
  • komentarze: 113
Punkty konkursowe: 2799
Bloog istnieje od: 4254 dni

Miło mi będzie jak tu znowu wrócisz

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Horoskop

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl

Lubisz , daj plusa