Bloog Wirtualna Polska
Są 1 272 853 bloogi | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Zostaw po sobie ślad.....będzie mi miło. “Fotografując staraj się pokazać to czego bez ciebie, nikt by nie zobaczył.” - Robert Bresson

Zdjęcia w galeriach.


KLUKI - Muzealna Zagroda Słowińska ( skansen ). część - 2 -

czwartek, 30 kwietnia 2009 15:16

 DSC03406.JPG

 

 
DSC03407.JPG

 

 

DSC03409.JPG

 


Pierwotni osadnicy w Klukach w odróżnieniu od mieszkańców Otoku , którzy byli dworskimi poddanymi i nie byli właścicielami swych chat , mieli większe uprawnienia w dysponowaniu własnością ale nie ma pewności , czy byli ludźmi wolnymi . poddaństwo w Prusach zniesiono dopiero całkowicie w XIX w. Jeśli chodzi o etymologię nazwy wsi , to badacze są zgodni , że pochodzi ona od nazwiska pierwszych mieszkańców , mianowicie od Kluków , nazwisko to pojawiło się księgach metrykalnych kościoła w Smołdzinie w drugiej połowie XVI  w. Wyraz kluk ( kluka ) w języku kaszubskim jest znany i ma kilka znaczeń.Mógł oznaczać hak, jarzmo drewniane na woły, duży zakrzywiony nos , kwokę wysiadującą jaja oraz "berło "sołeckie , znak zwoławczy .Jedno z tych określeń mogło się stać przezwiskiem ludzi zamieszkujących wieś, która od nich otrzymała swoją nazwę.

 

 DSC03411.JPG

 

 

DSC03414.JPG

 

 

page.jpg

 

 

DSC03415.JPG


O powstaniu Kluk Smołdzińskich istniało wśród ludności miejscowej kilka podań , jedno z nich opisał w swych pracach niemiecki językoznawca , Fryderyk Lorentz :" To był jeden chłop , a chłop ten się nazywał Grzanalta . Ten przyszedł do tego Łebskiego Jeziora i sobie zbudował taką budę na tej łące , u tego strumienia . A taka łąka się nazywa na dzisiejszy dzień Grzanałta. a wtedy to mu zapadło tam , a wtedy on sobie zbudował inną budę , tu , na górach .A to miejsce , gdzie ten dom , co tam stoi , to się nazywa do dzisiaj dnia Nagołrza albo Górne. A ten Grzanałta miał jednego chłopca , a ten chłopiec się nazywał Klaka . A ten Grzanalta miał też jedną córkę , ale on nie miał żadnego syna . Wtedy ten chłopiec zalecał się do tej córki i ona była wydana.A ten Klaka miał ze swoją żoną siedmiu synów. A to są nasi przodkowie. Wtedy ten najstarszy dostał tą chatę , tu na górach . A ten drugi zbudował sobie chatę na piasku , a ta chata się nazywa Piaskłowe. a ten trzeci sobie zbudował chatę na dębu , a ta chata się nazywa Dąbłowe. A ten czwarty sobie zbudował chatę u tego ługu , a ta chata się nazywa ługłowa. A ten piąty sobie zbudował chatę u chojny , a ta chata się nazywa Chłejłowa. A ten szósty sobie zbudował chatę na pustej łące , a ta chata się nazywa puszczłowie.A ten siódmy sobie zbudował chatę , a ta jest ninie nasza karczma, a ta chata się nazywa Grządłowe , ale ja nie wiem , co to w sobie ma. A przecież wszyscy chłopi , co tu mieszkali , się nazywali Klaka , tedy to wieś otrzymała swoje miano Klaki. A owa wieś się nazywa na dzisiejszy dzień Klaki , a my Klakowie , my jesteśmy ci prawdziwi Klakanie ".

 DSC03417.JPG

 

 

DSC03419.JPG

 

 

DSC03418.JPG

 


Aleksander majkowski w powieści  Życie i przygody Remusa , tak opisuje wygląd wsi : " Daleko jeszcze było do południa , kiedy stanęliśmy w Klukach . Wieś wyglądała z daleka jak stado wielkich wołów , które usiadły w piachu , aby spokojnie przeżuwać , rogate łby podniósłszy do góry.Mają bowiem zwieńczenia dachów duże i w kształcie rogów w miejscu , gdzie u nas dacharz przybija drewniane pazdury". Pod koniec XIX w. we wsi było 40 domów w których zamieszkiwało 550 mieszkańców a domy w których mieszkali klukowie , nie były zbyt okazałe .Budowano je z drewna , kryto strzechą a najczęściej zamieszkiwały w nich dwie lub trzy rodziny. Szkoła w Klukach podobnie jak w innych wsiach Pomorza Zachodniego istniała już od 1738 roku.

 DSC03425.JPG

 

 

 DSC03428.JPG

 

 

DSC03431.JPG

 


Dla ludności kaszubskiej okolic jezior Gordno i Łebsko największą wartością kulturową był ojczysty język.Należał on do kaszubskiej  grupy językowej a językoznawcy określali go jako słowińską odmianę dialektów kaszubskich . Mowa słowińska była językiem używanym na co dzień , natomiast w kościele posługiwano się językiem polskim. Ludność kaszubska broniła swego języka rozumiejąc , że utracenie go jest równoczesne z zanikiem kaszubskiej tożsamości. Znajomość języka kaszubskiego była podstawą oceny stanu zachowania kaszubszczyzny w poszczególnych miejscowościach . Najpełniejszym świadectwem , dokumentując nazwiska mieszkańców wsi , jest miejscowy cmentarz założony w XIX w. znajduje się on przed wjazdem do wsi . Pochowane są na nim osoby zmarłe , zarówno za czasów przynależności wsi do Niemiec , jak i po II wojnie światowej. Inskrypcje są pisane wyłącznie po niemiecku , również na grobach powojennych.

 

 

page.jpg

 

 DSC03433.JPG

 

 

DSC03323.JPG

 

 

DSC03435.JPG


Jak wszystkie inne grupy etniczne , również ludność Kluk wytworzyła w swych dziejach właściwą sobie kulturę materialną. pamiątki tej kultury zostały zgromadzone w Muzeum Wsi Słowińskiej , funkcjonującym  od  19963 r. jako park etnograficzny - muzeum pod otwartym niebem. Zgromadzono w nim zagrody zawierające budynki mieszkalne i gospodarskie .Pracownikom muzeum udało się zachować wiele sprzętów domowych i narzędzi gospodarskich , które prezentują kulturę dawnych mieszkańców Kluk.Koncepcja muzeum polega na zachowaniu w miarę możliwości dawnego układu przestrzennego  wsi, usytuowania zagród według dawnych lokacji , wyposażenia obiektów , zwłaszcza mieszkań, w dawne sprzęty oraz przywróceniu poprzedniego krajobrazu kulturowego przez odtwarzanie rybołówstwa, elementów gospodarki rolnej i hodowlanej, wyrobu rękodzieł i organizowaniu imprez folklorystycznych .

 

 DSC03446.JPG


ALBUM ZDJĘCIOWY ZE SKANSENU W KLUKACH

 

DSC03451.JPG

 

 

page.jpg

 

 

 

DSC03432.JPG

 

 

 ARNEK.PL  YOUTUBE  FACEBOOK.M  SAMO ŻYCIE  SLAJDZIK FB.SKARBY
Podziel się

komentarze (2) | dodaj komentarz

KLUKI - Muzealna Zagroda Słowińska ( skansen ). część - 1-

środa, 29 kwietnia 2009 18:23

 

 DSC03319.JPG

 

 

DSC03322.JPG

 

 

page.jpg

 

 

DSC03328.JPG

 Muzealna Zagroda Słowiańska w Klukach jest skansenem......została otwarta w 1962 roku i jest dostępna dla zwiedzających. Ludność słowińska , wysiedlona w większości została z tego terenu do Niemiec po II Wojnie Światowej, pozostawiła po sobie jedynie ślady materialne , które tutaj odtworzone są w postaci budynków mieszkalnych oraz gospodarskich. Wystrój wnętrz chat zrekonstruowano na podstawie wskazówek ludności miejscowej . Wieś Kluki leży w odległości 40 km od Słupska . Położona jest na terenie Słowińskiego Parku Narodowego, wpisanego w 1977 roku na listę Światowych Rezerwatów Biosfery. Muzeum Wsi Słowińskiej jest wtopione w naturalny krajobraz Kluk i zajmuje dziesięciohektarowy obszar i prezentuje budownictwo słowińskie od końca XVIII wieku po lata 30 XX wieku. We wnętrzu chat można zobaczyć piece chlebowe, studnie , narzędzia rolnicze, sprzęt rybacki i wnętrza izb w różnym stylu....czyli przeszłość i tradycje regionu.
Obróbka włókna lnianego była do końca XIX wieku jedną z najważniejszych dziedzin życia kobiety na słowiańskiej wsi. Droga od zbioru lnu do uzyskania brytu płótna jest dosyć długa. od prawej dzieżgonie do odziarniania lnu , międlica i ciernica do łamania słomy, trzepak do usuwania paździerzy i szczotki do czesania. Takie włókno przędło się na kołowrotku . Przędzę zwijano na motowidłach , snowadłach , wijadłach. Ostatni etap to tkanie na krosnach. Powstawało w ten sposób płótno i chodniczki - czyli tak zwane szmaciaki.

 

 DSC03332.JPG

 

 

DSC03344.JPG

 

 

 DSC03354.JPGKLUKI - składały się do niedawna z trzech osad - Kluk Smołdzińskich , Kluk Żeleskich i Kluk ciemińskich oraz koloni Pawełki - powstałych z pojedyńczych chałup - zagród zamieszkałych przez hodowców bydła i rybaków na zachodnim brzegu jeziora Łebsko przy ujściu rzeki Pustynki. Był to teren mało atrakcyjny dla osadnictwa bo był bagnisty i trudno dostępny , dlatego zasiedlenie tego terenu dokonało się później niż okolic sąsiednich . Poszczególne chaty powstawały zazwyczaj na wzgórkach stanowiących bezpieczne miejsce przed zalaniem . Dlatego osady wchodzące w skład Kluk nie były oparte na regularnych planach , ponieważ ich zabudowa uzależniona była od rzeźby terenu . każda z tych wymienionych osad miała swoją własną historię. Powstanie kluk smołdzińskich , które jako jedyne zachowały się do dziś , było związane ze smołdzinem. Ówcześni właściciele tej wsi , Tessenowie , pod koniec XVi wieku dla lepszego wykorzystania dla celów hodowlanych łąk i pastwisk nad jeziorem łebsko , zbudowali  obory , stodoły i chałupy dla pracowników doglądających bydła . osada nosiła nazwę Otok ( Wottok ) , a znany kartograf Elihard Lubinus  umieścił wieś na swej mapie z 1614 roku pod nazwą Wittock. W dokumentach z początku XVIII wieku wspomina się , że w osadzie było siedem chałup : w sześciu mieszkali Klukowie , a w jednej bracia Hans i Marcin Warnochowie.

 

DSC03359.JPG

 

 

DSC03365.JPG

 

 

 DSC03370.JPG

 

 

DSC03366.JPG

 

 

DSC03385.JPG

 

 

DSC03373.JPG

 


ALBUM ZDJĘCIOWY ZE SKANSENU W KLUKACH

 

DSC03390.JPG

 

 

DSC03401.JPG

 

 

 DSC03397.JPG

 

 

page.jpg

 

 

 DSC03398.JPG

 

 GARNEK.PL  YOUTUBE  FACEBOOK.M  SAMO ŻYCIE  SLAJDZIK FB.SKARBY
Podziel się

komentarze (3) | dodaj komentarz

"Chłopcy z za 27 Buczka " - tak to chyba było.

środa, 29 kwietnia 2009 0:03

DSC03992.JPG

 

page.jpg

 

DSC04006.JPG

 

DSC03991.JPG

 

DSC03994.JPG

 

DSC03991.JPG


To trzecia i ostatnia część spotkania sobotniego pod tytułem " Poznajmy się "- tym razem przedstawiam górali , którzy byli gośćmi tego spotkania.......mam tylko nadzieję , że nazwa tak brzmiała jak napisałam bo przegapiłam rozdawanie wizytówki tych panów. Sami możecie posłuchać kilka pieśni w ich wykonaniu, tak to bawiono się u nas w sobotnie popołudnie. 

 

  

 

  

 

  

  

GARNEK.PL  YOUTUBE  FACEBOOK.M  SAMO ŻYCIE  SLAJDZIK FB.SKARBY
Podziel się

komentarze (0) | dodaj komentarz

Słychać szum naszego morza w Ustce...............

wtorek, 28 kwietnia 2009 15:24

Przeplatanka wiosenna......

wtorek, 28 kwietnia 2009 9:50

Zdjęcia w galeriach.


środa, 22 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  3 597 041  

Czas ucieka dzień po dniu

« kwiecień »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Zobacz co tu jest

O moim bloogu

Wszystko w jednym miejscu - nie oczom dla krytyki lecz sercu dla wspomnień.

O mnie

Starsza .......
Maria Wacławek
mariaokmar@wp.pl
Skype: MariaOkmar
gg: 6673264
    Orzesze
Mój foto blog o mojej miejscowości oraz okolicy i nie tylko o niej. Uwielbiam poznawać nowe miejsca na Ziemi, nowych ludzi, zwierzęta,rośliny i kocham kwiaty - potrafię cieszyć się każda chwilą swojego życia. To blog o moich wycieczkach , wyjazdach , spotkaniach o codziennym niezbyt ciekawym życiu a zdjęcia po prostu z życia wzięte i są mojego autorstwa . Bliższy jest Świat memu światu przy pomocy migawki aparatu. Pół wieku minęło i jeszcze troszkę, kocham moich wnuków - no i małą wnusie. Artystka Ciebie kocham też chociaż jesteś tak daleko od domu.

***************************************** ************************** Blog DKF Orzesze ************************************** ************************************** PustaMiska - akcja charytatywna ***************************************** free counters
Free counters
Facebook
Darmowe liczniki

Ulubione strony

Albumy blogowe .

BLOGI ROKU

Blogi które odwiedzam

Fotografia

Muzyka

Przepisy - kuchnia

Turystyka

Ulubione strony

Zaglądam czasami

Zamki...

***************************************** Radio ***************************************** TYLKO NAJLEPSZE BLOGI *****************************************
***************************************** ***************************************** Pierwsze uczucia, to kwiaty wiosenne,co się własną upajają wonią: Przed żywszym blaskiem jeszcze w cień się chronią i wierzą jeszcze w swe trwanie niezmienne.Po nich,ach!inne stubarwne, płomienie,znów zakwitają i za słońcem gonią:Wiedzą, że zwiędną, więc czasu nie trwonią i gaszą tylko pragnienia codzienne. ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Wołaj aż ktoś usłyszy ...Wołaj na przekór ciszy...Wołaj w świat skuty mrokiem, aż się otworzą źrenice okien...Wołaj, zaufaj sobie ...Wołaj, aż ktoś odpowie...Wołaj do śpiących ludzi, aż między nimi człowieka zbudzisz... ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Ile razem dróg przebytych ile ścieżek przedeptanych ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami.Ile listków, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.Ile w trudzie nieustannym wspólnych zmartwień , wspólnych dążeń ile chlebów rozkrajanych pocałunków ? schodków ? książek ? oczy twe jak piękne świece a w sercu źródło promienia więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia .U twych ramion płaszcz powisa krzykliwy, z leśnego ptactwa długi przez cały korytarz przez podwórze , aż gdzie gwiazda Wenus a tyś lot i górność chmur blask wody i kamienia chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia . ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Miej nadzieję ona pomaga W niej jest siła i odwaga W niej jest szczęście czar radości Jeśli chcesz u Ciebie zagości Z nią łatwiej żyć Myśl pełną wspomnień szybciej zmyć Bo ona wypełnia drogę marzeń Ludzkich pragnień i wszystkich zdarzeń I jak chcesz zostanie już z Tobą Będzie Twych myśli drugą połową ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Przepis na miłość jest bardzo prosty: dwie łyżki dobroci, szczypta zrozumienia, trzy garście słodyczy. Można dodać jeszcze: kilka promieni słońca, parę łez szczęścia, spokój domowy i śmiech dzieci.. Zmieszać to wszystko, w jedną wielką bryłę, która pomoże nam przetrwać wszystkie życiowe burze... ***************************************** ***************************************** Gdy słońce ześle na ziemię swój blask znów myśli me płyną od nieba do gwiazd gdy barwne kwiaty się chylą do rąk podnoszę do góry wzrok Tam w niebie wysokim jest dobro i zło podziwiam obłoki nim padnie z nich grom i szukam daremnie słów, które wziął wiatr i czego mi jeszcze brak Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca gdy dzień nie dzieli a noc nas łączy troszeczkę ziemi, troszeczkę serca tego pragniemy by piękniej żyć Troszeczkę ziemi, troszeczkę nieba bo chmur i cieni nam już nie trzeba Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca trochę nadziei i więcej nic. ***************************************** ***************************************** Czas ucieka niczym przelewająca się przez ręce woda. Tyle chcemy zrobić, a czasu tak mało. Dlatego kochamy, nienawidzimy, Kłócimy się, godzimy Bo wiemy, że ten dzisiejszy dzień Może być tym ostatnim. Ciągle powtarzamy sobie słowa: "Carpe diem" - żyj chwilą, chwytaj dzień. Więc staramy się go łapać, Ale nie zawsze nam to wychodzi. Po kilku nieudanych próbach Rezygnujemy z dalszych. Boimy się kolejnego zawodu, Nie chcemy cierpieć, płakać. Jednak, mimo wszystko, ryzykujemy jeszcze raz... I udaje się! Złapaliśmy kolejny dzień. Dzięki temu jesteśmy szczęśliwi i wiemy, że nasze życie dzięki temu jest Jaśniejsze, piękniejsze, po prostu nasze! ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy... ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us ***************************************** Wiersze.bej.pl *****************************************

www.garnek.pl/starsza

***************************************** ***************************************** Wycinanka ze snów Ze złotej bibułki mój świat , codziennie jak dziecko wycinam Obłoki rozwiane na wiatr, dym z komina i płotek i sad Ten świat spod dziecinnych nożyczek owiany przez zapach i blask Pełen róż ,których już nie policzę , szczęśliwy świat i czas Co dzień ,co noc gdy smutek oczy ćmi Ze strzępków barwnych wycinam własne sny Ze złotej bibułki mój świat, nieważny, niezbędny jak kwiat Świat bez trosk dobry los, małe szczęście ta wycinanka snów Co dzień ,co noc... ....ta wycinanka snów. /S.Przybylska/ ***************************************** Free Image Hosting at www.ImageShack.us Free Image Hosting at www.ImageShack.us Dodaj do Kciuk.pl ***************************************** www.michalkiewicz.pl - strona autorska Stanisława Michalkiewicza ***************************************** Polecam 990px.pl *****************************************

Szukaj a może znajdziesz

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Statystyki

Odwiedziny: 3597041
Wpisy
  • liczba: 1552
  • komentarze: 8129
Galerie
  • liczba zdjęć: 256
  • komentarze: 113
Punkty konkursowe: 2799
Bloog istnieje od: 4254 dni

Miło mi będzie jak tu znowu wrócisz

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Horoskop

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

Pytamy.pl

Lubisz , daj plusa